REGULAMIN

1. Apartamenty i pokoje wynajmowane są na doby.
2. Doba pobytu zaczyna się o godz. 16:00, a kończy o godz. 11:00 dnia następnego.
3. Goście apartamentów i pokoi zobowiązani są do zachowania ciszy nocnej w godzinach 22:00-7:00.
4. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez.
5. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu do godz. 9:30 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obsługa uwzględni życzenia przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości. Istnieje możliwość przedłużenia doby do godziny 16 za dodatkową opłatą w wysokości 50 % ceny za dobę. Po godzinie 16 naliczana jest pełna stawka.
6. Gość apartamentu powinien uregulować należność za pobyt najpóźniej w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź paszport.
7. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem do odmowy zameldowania gościa i wydania klucza do pokoju lub apartamentu.
8. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
9. Każdorazowo opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w Recepcji. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów, wyposażenie i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obsługa obciąży gościa:

  • za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 100,00 PLN,
  • za palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych, kwotą 500,00 PLN,
  • za posiadanie zwierzęcia w pokoju bez uzgodnienia, kwotą 200,00 PLN,
  • za dewastację pokoju hotelowego, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży.


10. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z apartamentów i pokoi rzeczy (np. ręczników, poduszek, urządzeń itd.) Prosimy o dbanie o wynajęte apartamenty i pokoje, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zakręcanie grzejników i wody.
11. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządził szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w nim, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt lub funkcjonowanie Obiektu.
12. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
13. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od 7.00 do 22.00.
14. Dane osobowe:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest InvestEx.
Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegów, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.
Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez InvestEx.
W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądanie ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym.